1. JAVNI POZIV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE UE ORMOŽ

NAZIV OPERACIJE: PREDELAVA IN TRŽENJE EKOLOŠKE SENENE GOVEDINE

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: EKOMESO

Sklad: EKSRP

 Vodilni partner – prijavitelj: Matej Zadravec, Miklavž 51a, 2275 Miklavž pri Ormož

Ostali partnerji:

 • Boštjan Kosec, Mali Brebrovnik 58, 2259 Ivanjkovci
 • Milan Hlebec, Kog 108, 2276 Kog

Vrednost operacije: 74.830,29 €

Vrednost sofinanciranja: 49.770,66 €

Trajanje operacije: začetek 15.4.2018, konec 31. 12. 2018

Povzetek operacije:

Z operacijo bomo okrepili sodelovanje 3 mladih prevzemnikov kmetij, ki želijo nadgraditi obstoječe
sodelovanje in turistom ter lokalnemu prebivalstvu ponujati kakovostno lokalno pridelavo seneno
ekogovedino ter najboljše kulinarične užitke od prehranjevanju z lokalno pridelano seneno ekogovedino.
Za zagotovitev navedenega je nujno potrebno, da uredimo lastne prostore za razsek, predelavo, sušenje in
zorjenje mesa, saj bomo le na tak način lahko zadostili željam naših potrošnikov. Predhodno pa je potrebna
ureditev dovozne poti do prostorov, saj lahko le na tak način dostavljamo in v nadaljevanju prevzemamo
meso po predpisanih normativih. Prevoz svežega in hkrati staranega mesa je določen z standardi, zato
nujno potrebujemo hladilno prikolico, saj bomo lahko le na podlagi tega dosegli osnovne standarde.
Izgradnja prostorov bo imela za posledico večji spekter proizvodov, katere pa bo potrebno tudi prodati
določeni ciljni skupini. Nujno potrebno bo ciljno skupino tudi primerno in pravočasno obveščati za kar pa bo
potrebno določeni del sredstev vložiti v oblikovanje in tiskanje reklamnega materiala, posodobitev obstoječe
internetne strani (www.ekomeso.si) in prav tako izvesti spletno oglaševanje.
Vzporedno nameravamo del pridelanega mesa direktno prodati turistični kmetiji Hlebec, katera bo le-to
ponudila najzahtevnejšim strankam na več kulinaričnih načinov. Za doseganje popolnih okusov bo potreben
nakup določenih specifičnih aparatov (žar – smoker, hladilna prodajna vitrina…).
Ekološki kmetiji Zadravec In Kosec nameravata izvesti dan odprtih vrat (vsaj en dan na vsaki kmetiji) kar bo
imelo za posledico še večjo prepoznavnost, hkrati pa se bodo kupci sami prepričali v kakovost živil katere
ponujamo.
Jasno se zavedamo da je potrebno veliko pozornost nameniti posebnim skupinam oseb še posebej
starejšim, otrok in oseb z posebnimi potrebami, zato bomo izvedli enodnevna usposabljanja na OŠ Stanka
Vraza, OŠ Sveti Tomaž in vrtcu Ormož kjer bi v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za zdravo hrano
predstavili pomen hrane v življenju.

Za dvig kulinarične tradicije prirpave govejega mesa v UE Ormož bomo izvedli tudi 2 delavnici sodobni
načini priprave govedine za ciljno skupino gospodinj in žensk s področja UE Ormož. Delavnici bosta

potekali na območju občine Sv. Tomaž in Središče ob Dravi.

1) Partnerji v operaciji so Matej Zadravec, Boštjan Kosec in Milan Hlebec.,
2) Z operacijo se prijavljamo na ukrep: 1.3.1 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in
aktivnosti promocije in trženja na kmetijah pridelane hrane in vina ter proizvedenih izdelkov
3) Skupna vrednost operacije z DDV znaša: 74.830,29 EUR
4) Skupna vrednost opravičenih stroškov operacije znaša: 58.553,72 EUR
5) Skupna vrednost zaprošenih sredstev znaša: 49.770,66 EUR

 

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

Spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva

Podpora razvoju osnovnih storitev

Izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine

Pričakovani rezultati operacije:

 • projektno partnerstvo,
 • izdelan Načrt LAS UE Ormož 2017 – 2025 in izvedbeni dokumenti Načrta ( elaborat nadgradnje ponudbe doživetij in kakovosti življenja,  načrt razvoja kolektivne blagovne znamke in načrt razvoja celostne grafične podobe,
 • ureditev treh postajališč za avtodome,
 • nabava opreme za tržnice,
 • 44 delavnic za izdelavo Načrta, usposabljanje in izobraževanje.

Aktivnosti:

 • Novi prehranski suhomesnati izdelek: »Goveja tunka«
 • Novi turistični produkt: Prleški vikend
 • Dvig lokalne samooskrbe: oskrba 5 javnih zavodov z seneno eko govedino na področju UE Ormož
 • Dvig dodane vrednosti kmetij, kar je razvidno iz poslovnega načrta, saj bomo v 2018 po končanju
  projekta vse kmetije skupaj dosegale boljše ekonomske rezultate – skupaj za več kot 3%.